Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen gegeven door Gezondheidspraktijk Nancy te Olen en te Sint-Niklaas, en gelden zonder uitzondering voor elke klant.

 

 1. De overeenkomst komt tot stand bij het maken van een afspraak voor een behandeling bij Gezondheidspraktijk Nancy.  De klant wordt geacht akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden wanneer hij/zij een afspraak vastlegt.
 2. Elke behandeling dient altijd op voorhand geboekt te worden.  Dit kan telefonisch of per mail.  Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden zoals deze staan vermeld.  Bij het maken van een afspraak wordt naar het telefoonnummer en/of mailadres van de klant gevraagd. 
 3. Voorafgaand aan de eerste behandeling doet Gezondheidspraktijk Nancy een intakegesprek; hierbij worden de algemene gegevens, levenssituatie en gezondheidshistoriek van de klant genoteerd.  De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.  Deze gegevens worden nooit meegedeeld aan derden.  Alles wat binnen de praktijk wordt verteld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
 4. De klant ondergaat de behandeling op eigen risico. Gezondheidspraktijk Nancy kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade, verlies of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met de behandeling in Gezondheidspraktijk Nancy.
 5. Gezondheidspraktijk Nancy stelt geen diagnose.  Alle handelingen en adviezen zijn erop gericht het zelfherstellend vermogen van de klant te ondersteunen.  In sommige gevallen zal worden doorverwezen naar een arts, osteopaat of EFT-therapeut.
 6. Een gewone behandeling duurt 55 minuten.  Langere behandelingen zijn mogelijk op vraag van de klant; dit zijn dan behandelingen van 82,5 of 110 minuten.  De prijs is a rato (1,27 EUR/minuut).  De duur gaat in vanaf het afgesproken uur.  Klanten die te laat op de afspraak verschijnen, krijgen dus een kortere behandeling.  De volledige behandeling wordt wel in rekening gebracht.
 7. Gezondheidspraktijk Nancy verwacht van de klant dat hij/zij zorgt voor persoonlijke hygiëne voor de behandeling en behoudt zich het recht voor de klant te weigeren indien deze niet schoon op de afspraak verschijnt.  Desalniettemin zal de klant de behandeling toch dienen te betalen aangezien de afgesproken tijd voor de klant werd vrijgehouden.
 8. Gezondheidspraktijk Nancy verricht geen erotische of sexuele handelingen.  Klanten die hier wel op inspelen, worden verzocht de praktijk meteen te verlaten en zijn niet meer welkom.  Bij een gemaakte afspraak zal het afgesproken bedrag toch moeten betaald worden.
 9. Betaling verloopt cash of via overschrijving op rekening BE76 9730 6868 2195 op naam van Nancy de Moor.  De betaling dient direct na de behandeling voldaan te worden.
 10. Gemaakte afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 48u voor de afspraak.  Voor afspraken die geannuleerd worden tussen 48 en 24 u voor de afspraak, wordt een administratieve kost aangerekend van 35 EUR (voor een behandeling van 55 minuten; voor een langere behandeling a rato).  Voor afspraken die binnen de 24u voor de afspraak of niet worden geannuleerd, zal het volledige bedrag worden aangerekend.  Dit ongeacht de reden (ziekte van de klant of een derde, niet of verkeerd genoteerd in agenda, ongeluk, file…).
 11. Cadeaubons kunnen worden aangekocht bij Gezondheidspraktijk Nancy voor het gewenste bedrag.  Deze zijn inwisselbaar voor de behandeling en de duur vermeld op de cadeaubon.  Is er enkel een bedrag vermeld op de cadeaubon, dan kan de cadeaubon ingewisseld worden voor de behandeling gewenst door de klant of voor het aantal yogabeurten dat overeenkomt met het vermelde bedrag.  De cadeaubons zijn geldig tot 1 jaar na de uitgifte van de cadeaubon.
 12. Gezondheidspraktijk Nancy is lid van de Beroepsvereniging van Gezondheidsbegeleiders en van BeVo (Beroepsvereniging van Reflexologen België).  De Beroepsvereniging van Gezondheidsbegeleiders is erkend door de Raad van State op 19/05/2003; aansluitingsnummer is 201201166.  Deze aansluiting betekent dat Gezondheidspraktijk Nancy verzekerd is voor beroepsaansprakelijkheid.  Een minder positieve ervaring kan gemeld worden bij de klachtencommissie: klachten@gezondheidsbegeleiders.be.
 13. Gezondheidspraktijk Nancy behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en de prijzen te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.  De voorwaarden staan tevens vermeld op de website www.gezondheidspraktijknancy.be.