Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle doorlopende lessen voor volwassenen en kinderen bij Gezondheidspraktijk Nancy te Vorselaar en te Sint-Niklaas, en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist. 

1)   De overeenkomst komt tot stand door het bijwonen van de yogalessen en/of workshops bij Gezondheidspraktijk Nancy.

2)   De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving voor de yogalessen of  workshops.

3)   De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien de cursist onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met de behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

4)   Gezondheidspraktijk Nancy kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade, verlies of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen.

5)   Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient de yogadocent vóór aanvang van de les geïnformeerd te worden.

6)   Het dragen van schoeisel in de yogazaal is niet toegestaan.

7)   Gelieve op tijd te komen.  Kom je toch wat later, probeer dan om de andere cursisten zo weinig mogelijk te storen.

8)   Zet je mobiele telefoon op stil of af!

9)   Let op hygiëne van lichaam en kleding en doe geen te zware parfums of deodorants op.

10)  De cursist kan uitsluitend aan de lessen of workshops deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.  Dit kan cash (er is geen bancontact in de studio) of met overschrijving op rekening BE76 9730 6868 2195 op naam van Nancy de Moor.

11)   De yogalessen duren +/- 1uur en kunnen per les betaald worden (15 EUR/les), met 5 beurten (65 EUR/5 beurtenkaart - 2 maanden geldig) of met 10 beurten (120 EUR/10 beurtenkaart - 4 maanden geldig).  De beurtenkaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Beurtenkaarten zijn niet verlengbaar en worden niet terugbetaald.

12)   Materiaal (matjes, blokjes, bolsters, riemen, dekentjes) zijn ter beschikking in de studio.  Een matje kan je huren aan 1 EUR/les.

 

13)   Gezondheidspraktijk Nancy is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, aan de cursist door te rekenen.  Deze prijsstijging zal op voorhand meegedeeld worden aan de cursist en aangepast op de website.

 

14)   De cursist dient zich op voorhand in te schrijven voor een yogales of workshop.  Indien de cursist een plaats reserveert en niet komt opdagen of niet verwittigt binnen 24 uur, zal de les toch aangerekend worden.

 

15)   De betaling van een workshop moet een week voor de workshopdatum voldaan zijn en op de rekening van Nancy de Moor staan. Annulatie is niet mogelijk en er wordt geen restitutie verleend; iemand anders kan wel de plaats innemen. Bij een annulering door Nancy de Moor wordt het bedrag binnen 24 uur teruggestort. 

16) Op feestdagen zal de studio gesloten zijn.  De vakantiesluiting van de studio wordt tijdig aangegeven door een mailing.  Tijdens een langere sluiting (een week of langer) of vanwege onvoorziene omstandigheden, zal de geldigheidsduur van de beurtenkaart worden verlengd met het aantal weken dat er geen les kan worden gegeven.

 

17) Gezondheidspraktijk Nancy heeft het recht, zonder opgave van reden, deelname van een cursist te weigeren.

 

18) Gezondheidspraktijk Nancy heeft het recht , zonder opgave van reden, de les of workshop te annuleren.  Het minimum aantal deelnemers om een les te laten doorgaan, is 5.

 

19) Gezondheidspraktijk Nancy behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie, data en gegeven yogavormen te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan.

 

 

Je wordt via de website en/of facebookpagina van alle wijzingen op de hoogte gehouden.